foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Drogi Internauto! Jeśli znalazłeś się na tej stronie znaczy to, że interesują Cię sprawy naszej małej społeczności lokalnej. Zapraszam Cię do aktywnego włączenia się w rozwój zarówno tej strony jak i naszej gminy. Jeśli masz sprawy, o których chcesz porozmawiać zapraszam do kontaktu.

Terminarz

Wybierz radnego, którego polecasz!

Poznaj członków Rady Miejskiej w Leśnicy

Informuję, że w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się SESJA RADY MIEJSKIEJ z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r.

4. Stan dróg powiatowych na terenie gminy Leśnica.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

załącznik 1

załącznik 2

- zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok,

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - poprawka

- wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

7. Sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2016 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2015-2017 w 2016 roku.

9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

12. Zamknięcie sesji.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 222

Wczoraj 285

Tydzień temu 507

Miesiąc temu 5104

Razem 51585

W tej chwili jest 11 gości i brak zalogowanych użytkowników na stronie

Logowanie