foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Drogi Internauto! Jeśli znalazłeś się na tej stronie znaczy to, że interesują Cię sprawy naszej małej społeczności lokalnej. Zapraszam Cię do aktywnego włączenia się w rozwój zarówno tej strony jak i naszej gminy. Jeśli masz sprawy, o których chcesz porozmawiać zapraszam do kontaktu.

Terminarz

Wybierz radnego, którego polecasz!

Poznaj członków Rady Miejskiej w Leśnicy

Porządek posiedzenia sesji Rady Miejskiej w dniu 23.01.2017 r.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r.

4. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok,

- w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica,

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie Śląskie,

- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica na lata 2016-2022,

- zmieniającej uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica,

- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśnica na lata 2016-2025,

- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 246

Wczoraj 285

Tydzień temu 531

Miesiąc temu 5128

Razem 51609

W tej chwili jest 12 gości i brak zalogowanych użytkowników na stronie

Logowanie