foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Drogi Internauto! Jeśli znalazłeś się na tej stronie znaczy to, że interesują Cię sprawy naszej małej społeczności lokalnej. Zapraszam Cię do aktywnego włączenia się w rozwój zarówno tej strony jak i naszej gminy. Jeśli masz sprawy, o których chcesz porozmawiać zapraszam do kontaktu.

Terminarz

Wybierz radnego, którego polecasz!

Poznaj członków Rady Miejskiej w Leśnicy

Porządek posiedzenia sesji Rady Miejskiej w dniu 28.12.2016 r.

W celu ułatwienia odsłuchania poniższego nagrania w każdym punkcie sesji podałem czas (godzina:minuta' sekunda").

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r.- 00:03'22"

4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2016 rok – podjęcie uchwały. od 00:15'50" do 00:19'16"

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, od 00:19'23" do 00:24'35"

- uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, od 00:24'35" do 00:40'44"

- zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Przyrody „Grafik”, od 00:04'15" do 00:15'50"

- przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” do realizacji, od 00:40'50" do 00:51'20"

- uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017, od 00:51'20" do 00:54'15"

- uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków, od 00:54'16" do 01:01'21"

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2017. od 01:01'22" do 01:05'12"

6. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych rady na rok 2017. od 01:05'12" do 01:13'35"

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym. od 01:13'35" do 01:19'56"

8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym. od 01:19'56" do 01:21'40"

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. od 01:21'41"

10. Zamknięcie sesji.

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 223

Wczoraj 285

Tydzień temu 508

Miesiąc temu 5105

Razem 51586

W tej chwili jest 33 gości i brak zalogowanych użytkowników na stronie

Logowanie