foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Drogi Internauto! Jeśli znalazłeś się na tej stronie znaczy to, że interesują Cię sprawy naszej małej społeczności lokalnej. Zapraszam Cię do aktywnego włączenia się w rozwój zarówno tej strony jak i naszej gminy. Jeśli masz sprawy, o których chcesz porozmawiać zapraszam do kontaktu.

Terminarz

Wybierz radnego, którego polecasz!

Poznaj członków Rady Miejskiej w Leśnicy

PicsArt 12 13 09.12.00

W poniedziałek, 24 czerwca, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Zastrzeżenia do protokołu

Na ogół radni są bardzo zgodni. Tym razem jednak przy punkcie o przyjęciu protokołu z sesji rady miejskiej w Leśnicy z dnia 27 maja 2013 r. pojawił się zgrzyt. Radny Piotr Garbacz miał zastrzeżenia co do rzetelności protokołów. Stwierdził, że nagrywa sesje na swój prywatny dyktafon i jego słowa już kilkakrotnie zostały przeinaczone. Przy głosowaniu za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji był przeciw. Pozostałych 12 radnych obecnych na sesji było za przyjęciem protokołu.

Sprawozdania

- Rok 2012 nie był łatwy, ale realizacja zadań przebiegała spokojnie i planowo - mówi radny Teodor Jahn. - Jednak z przebiegu wydatków inwestycyjnych jestem mniej zadowolony. Zaniepokoiła mnie ich zmienność i ilość.

- Radny Jahn wyraził swoje zaniepokojenie spadkiem wydatków inwestycyjnych, jednak swoje zastrzeżenia i uwagi mógł zgłaszać na bieżąco przy zatwierdzaniu zmian w budżecie gminy na rok 2012 - mówi radny Kazimierz Mierzejewski. - Jeśli się nie mylę, to wszelkie zmiany były zatwierdzane w 100%.

- Każdy, kto chce, zawsze ma możliwość zgłoszenia swoich uwag oraz wypowiedzenia się w danym temacie. Rok 2012 był w tej kwestii rokiem normalnym, a lata 2010 i 2011 były bardzo dobre, dlatego nie ma sensu tego porównywać. I tak gmina Leśnica pod tym względem będzie zawyżać średnią województwa. Częste zmiany w budżecie podyktowane są tym, że często trzeba wybierać priorytety. Ostatecznie wszyscy radni głosowali za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Absolutorium dla burmistrza

W ramach procedury absolutoryjnej radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym za 2012 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Podczas głosowania nad projektem uchwały absolutoryjnej radni rady miejskiej w Leśnicy jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi Leśnicy absolutorium za 2012 rok. Przewodniczący rady miejskiej Ryszard Froń złożył serdeczne gratulacje burmistrzowi oraz podziękował za prawidłowe i gospodarne zarządzanie gminą Leśnica. - Serdecznie dziękuję za udzielenie absolutorium - mówi burmistrz. - To oznaka tego, że to, co robiliśmy, było robione dobrze. Burmistrz sam daleko nie zajdzie, dlatego podziękowania należą się także radzie miejskiej i pracownikom urzędu miejskiego. Ważne jest, aby mieć wokół siebie fachowców, a ja takich mam. To również ich zasługa.

Raport o gminie Leśnica za 2012 rok

- Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym raportem, który stanowi kompendium wiedzy na temat działalności urzędu miejskiego oraz wszystkich jednostek podległych i organizacji działających na terenie naszej gminy - mówił burmistrz. - Zamieszczone są w nim także publikacje, które pojawiały się w prasie. Raport dostępny jest w urzędzie.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej

- Od dnia dzisiejszego obowiązuje nas drukowanie uchwał w programie BeSTi@ - mówi burmistrz. - Jeśli chodzi o wieloletnią prognozę, to pojawia się nowe zadanie pn. „Zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Raszowej”, które polegać będzie na wybudowaniu kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Raszowej. Jest to zadanie trzyletnie: w bieżącym roku powstanie projekt, w 2014 w sytuacji otrzymania dofinansowania zostanie on wykonany, a w 2015 roku odbędzie się tzw. część miękka projektu, czyli kontakty z sąsiadami z Czech. Kolejnym punktem jest rozbicie przebudowy klubu wiejskiego w Łąkach Kozielskich na dwa lata. Już niedługo odbędzie się przetarg i będziemy mogli ruszyć z pracami. Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

W sprawie śmieci

- W ramach Związku Międzygminnego Czysty Region zostaliśmy podzieleni na sektor gmina Leśnica-gmina Ujazd - mówi burmistrz. - Jako pierwsi podpiszemy umowę z firmą. Nasze śmieci dalej wywozić będzie firma Remondis z Opola. W lipcu pojawią się odpowiednie kosze na śmieci w miejscach, gdzie ich nie ma. Do każdego gospodarstwa domowego przyjdzie list, w którym będzie informacja o indywidualnym numerze konta, na które trzeba będzie wpłacić należność za śmieci.

Jubileusz radnego

W czerwcu 2013 roku radny z Zalesia Śląskiego Kazimierz Mierzejewski obchodził jubileusz 25-lecia działalności Radnego Rady Miejskiej w Leśnicy. Z tej okazji burmistrz Łukasz Jastrzembski oraz przewodniczący rady miejskiej Ryszard Froń wręczyli radnemu pamiątkową statuetkę oraz kwiaty będące dowodem uznania i podziękowania za długoletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych

Droga pomiędzy Leśnicą a Krasową jest w opłakanym stanie - mówi radny Piotr Garbacz. - Kiedy chce się ominąć jedną dziurę, wpada się w następną. Czy za pomocą gminy można by wystosować pismo do starostwa, aby wykonano remont tej drogi?

- Jako radny i mieszkaniec gminy również ma pan prawo wystosować takie pismo i w powiązaniu z pismami z urzędu siła oddziaływania na starostwo powinna być większa - usłyszał radny w odpowiedzi.

- Powiem szczerze, że jestem zniechęcony brakiem skuteczności takich pism.

- Dlatego trzeba dosłownie nękać starostwo tymi pismami - poradził przewodniczący rady miejskiej Ryszard Froń.

- Jeśli chodzi o kwestię dziurawych dróg, to mam także jedną sprawę - mówi radny Wiktor Barteczko. - Połatane zostały dziury na drodze pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Dolną, w samej Dolnej nie pozaklejali dziur, a droga na Olszową jest także połatana. Nie można było zakleić także dziur w samej miejscowości? Mam jeszcze jedną prośbę: w Czarnocinie obok przystanku znajduje się źródełko, które jest zaniedbane. Czy znalazłyby się środki na ten cel?

- Mogą państwo zabezpieczyć środki na ten cel w funduszu sołeckim na przyszły rok - odpowiedział burmistrz.

- Chciałbym poinformować, że nowe punkty świetlne na parkingu w Lichyni zdały egzamin podczas tegorocznego Dnia Seniora i Przeglądu Orkiestr - mówi radny Teodor Wyschka.

- Mam jeszcze jedną prośbę: czy nagrania dźwiękowe z sesji rady miejskiej mogłyby być zamieszczane w internecie obok pisemnych protokołów? - zapytał radny Garbacz.

- Myślę, że jest to sprawa do rozważenia - odpowiedział przewodniczący rady miejskiej Ryszard Froń.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 223

Wczoraj 285

Tydzień temu 508

Miesiąc temu 5105

Razem 51586

W tej chwili jest 29 gości i brak zalogowanych użytkowników na stronie

Logowanie