foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Drogi Internauto! Jeśli znalazłeś się na tej stronie znaczy to, że interesują Cię sprawy naszej małej społeczności lokalnej. Zapraszam Cię do aktywnego włączenia się w rozwój zarówno tej strony jak i naszej gminy. Jeśli masz sprawy, o których chcesz porozmawiać zapraszam do kontaktu.

Terminarz

Wybierz radnego, którego polecasz!

Poznaj członków Rady Miejskiej w Leśnicy

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się SESJA RADY MIEJSKIEJ z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2017 r.

4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,

- w sprawie zwołania zebrań,

- zmieniającej uchwałę w sprawie określania jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,

- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 83

Wczoraj 221

Tydzień temu 1169

Miesiąc temu 4159

Razem 50640

W tej chwili jest 18 gości i brak zalogowanych użytkowników na stronie

Logowanie